استخدام حسابدار

شرح موقعیت شغلی

حسابدار باتجریه آشنا به سیستم و دفتر نویسی - 8 تا 17 - محدوده شهرری

معرفی شرکت

در کار انبار ضایعات کاغذ و مقوا

ارسال سریع فایل رزومه


بهتر دیده شوید

با عضویت در سایت جاب و تکمیل پروفایل، شانس بیشتری برای استخدام خواهید داشت.

عضویت