استخدام حسابدار


شرح موقعیت شغلی

وارد کردن موارد خرید و فروش - دادن تراز ماهانیه و سایر مسائل مورد نیاز از لحاظ حسابداری

معرفی شرکت

در کار انبار ضایعات کاغذ و مقوا

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.