استخدام آشپز ایرانی و برنج پز ماهر


شرح موقعیت شغلی

استخدام آشپز ایرانی

معرفی شرکت

غرفه واقع در فودکورت مرکز خرید پالادیوم در امر تهیه و فروش غذای ایرانی

ارسال سریع فایل رزومه


بهتر دیده شوید

با عضویت در سایت جاب و تکمیل پروفایل، شانس بیشتری برای استخدام خواهید داشت.

عضویت