استخدام آشپز ایرانی و برنج پز ماهر


شرح موقعیت شغلی

استخدام آشپز ایرانی

معرفی شرکت

غرفه واقع در فودکورت مرکز خرید پالادیوم در امر تهیه و فروش غذای ایرانی

ارسال سریع فایل رزومه