معرفی شرکت

شرکت تولیدی بازرگانی که شامل بخش‌های فروشگاه و کارخانه و دفتر مرکزی می‌باشد و در زمینه تولید دوچرخه و ماشین شارژی فعالیت دارد و نیز در زمینه تالار و رستوران و ساخت و ساز و انبارداری فعالیت میکند.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.