استخدام تمام وقت در موسسه حسابرسی
شرح موقعیت شغلی

موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی تعداد محدودی کارشناس آقا بدون سابقه در رشته حسابداری فارغ التحصیل از دانشگاههای معتبر را بطور تمام وقت استخدام می کند

معرفی شرکت

موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که خدمات حسابرسی صورتهای مالی به شرکت ها و سازمان ها ارائه میکند

ارسال سریع فایل رزومه