استخدام حسابدار


شرح موقعیت شغلی

با سابقه کار حسابداری حداقل سه سال با انگیزه یادگیری بالا توانایی کار گروهی فعال مزایا: حقوق و تمامی مزایای وزارت کار همراه با بیمه ساعت کاری 8الی 18 اضافه کاری

معرفی شرکت

چاپ میران با بیش از 30 سال سابقه در صنعت چاپ کشور

ارسال سریع فایل رزومه