معرفی شرکت

پروژه میدگارد نت از سال 2018 با هدف ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری برای جوانان مستعد کشور کلید خورد. در واقع پروژه میدگارد نت یک بازار اشتغال و یک پایگاه استعداد یابی آنلاین بوده، که مهمترین هدف آن فراهم نمودن ابزار های مناسب برای انسان های هدفمند، مستعد و با انگیزه می باشد.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.