معرفی شرکت

گروه صباحی یک گروه تولیدی و تجاری که متشکل از شرکت تولیدی پودرهای میکرونیزه ایران در زمینه ی تولید مواد اولیه صنعتی (پیگمنت مشکی- مستربچ- هیدروکسید آلومینیوم) و بازرگانی صباحی ( تامین مواد اولیه دارویی ) در حال فعالیت در استان قزوین واقع در شهرستان تاکستان می باشد.

شهرستان تاکستان- دوراهی زنجان( سه راهی شامی شاپ)- مجتمع صنعتی تاک- اولین کارخانه سمت چپ- شرکت پودرهای میکرونیزه ایران