استخدام پزشک عمومی(لواسان)

شرح موقعیت شغلی

پزشک عمومی در بیمارستان مهرآیین لواسان

معرفی شرکت

ما برآنيم كه هر مراجعه كننده اي به اعتبار اين مركز افتخار نموده و خدمات بيمارستان را نمونه احترام ، كيفيت و تعهد به منافع بيماران بداند . ما به گونه اي عمل خواهيم كرد كه كيفيت انديشي ، تعهد و احترام به بيماران را با نام بيمارستان مهرآيين لواسان عجين سازيم .

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.