استخدام مهندس پلیمر


شرح موقعیت شغلی

دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی پلیمر

آشنایی با مباحث فرآیندپذیری و شکل دهی پلیمرها

آشنایی با فرآیندهای تولید قطعات پلیمری

آشنایی با خواص پلیمرها و روش شناسایی و انتخاب پلیمرها

ترجیحا آشنا به حوزه بیومدیکال

تسلط به زبان انگلیسی

دارای روحیه کار تیمی و فعالیت در واحد تحقیق و توسعه

معرفی شرکت

فعالیت شرکت در زمینه تولید تجهیزات پزشکی است .

ارسال سریع فایل رزومه