معرفی شرکت

فعالیت شرکت در زمینه تولید تجهیزات پزشکی است .

آدرس شرکت

مشهد-میدان شریعتی-مجتمع اداری و مسکونی زیست خاور-طبقه دوم-واحد 204