استخدام تحصیلدار


شرح موقعیت شغلی

انجام امور بانکی - کمک برای ارسال ملزومات

معرفی شرکت

تامین کننده وواردات مواد شیمیایی وتجهیزات

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.