استخدام مدیر پایهشرح موقعیت شغلی

مشاوره و هدایت تحصیلی دانش آموزان-مشاور ثبت نام و جذب دانش آموز-برنامه ریزی آموزشی

معرفی شرکت

خانه ریاضی تهران مجموعه آموزشی بوده برنامه های مختلف و متنوعی در همه سطوح آموزشی برای جامعه دانش آموزی کشور ارایه می نماید. علاوه بر آن 6 مدرسه غیردولتی با برند اندیشمندفردا زیر مجموعه این مرکز می باشد.

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.