استخدام مدیر اجرایی - آموزشیشرح موقعیت شغلی

انجام امور مدیریت آموزشی و اجرایی مدارس و آموزشگاه

هماهنگی و برنامه ریزی آموزشی مدیریت

مشاوره و هدایت تحصیلی

قدرت رهبری و روابط عمومی بالا

معرفی شرکت

خانه ریاضی تهران مجموعه آموزشی بوده برنامه های مختلف و متنوعی در همه سطوح آموزشی برای جامعه دانش آموزی کشور ارایه می نماید. علاوه بر آن 6 مدرسه غیردولتی با برند اندیشمندفردا زیر مجموعه این مرکز می باشد.

ارسال سریع فایل رزومه


بهتر دیده شوید

با عضویت در سایت جاب و تکمیل پروفایل، شانس بیشتری برای استخدام خواهید داشت.

عضویت