استخدام کمک حسابدار خانم


شرح موقعیت شغلی

  1. درج تنخواه در اکسل
  2. ثبت تنخواه در سیستم مالی نوسا
  3. بایگانی اسناد و مدارک مالی
  4. پیگیری بابت فاکتورهای نرسیده از پروژه
  5. ارسال کپی پرداختها برای کارگاه و افراد مورد نظر
  6. تهیه جدول تهیه گزارش در صورت لزوم- زیر نظر حسابدار ارشد
  7. مراجعه به بانک جهت ارائه مدارک شرکتی و ... در صورت لزوم
  8. ثبت سندهای دریافت و پرداخت و سایر سندهای حسابداری

معرفی شرکت

پیمانکار شهرداری ساخت و ساز

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.