معرفی شرکت

شرکت مواد غذایی مهنام بیش از پنجاه سال سابقه در تولید محصولات نیمه آماده ازجمله سوپ و نودل و عصاره و…


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.