معرفی شرکت

هلدینگ LKB با سابقه طولانی در امر بازرگانی استارتاپ آنلاین کاچار را به زیست بوم استارتاپی ایران عرضه نموده است.