معرفی شرکت

مجموعه اسکیت پارک های لیو شامل خدمات آموزشی در رشته های اسکیت فعالیت دارد و ما در جست و جوی همکار با عنوان (مسئول دفتر و پذیرش) در یکی از دو شعبه خود هستیم. ساعت کاری شما با این عنوان 8 ساعت کامل و به صورت چرخشی بین دو شیفت صبح و شب (صبح: 17-9، شب: 1-17) میباشد. محل کار شما در یکی از شعب ما (شهرک غرب یا شهرک نفت بلوار ارتش) است. وظایف و مهارت های شغلی: ارتباط با مراجعین به صورت حضوری و تلفنی ثبت نام اعضا و رسیدگی به امور مشتریان ارتباط موثر با مخاطبین مجموعه(دارای مهارت کلامی عالی)

آدرس شرکت

بلوار ارتش شهرك نفت شهرك غرب