استخدام پشتیبانی فروش


شرح موقعیت شغلی

کارشناس فروش تلفنی با مشتری های مشخص شرکت

معرفی شرکت

شرکت در زمینه واردات قطعات آسانسور فعالیت دارد

ارسال سریع فایل رزومه