معرفی شرکت

مجموعه تفریحی ورزشی کوثر محیطی شاداب با هدف ایجاد سلامتی و نشاط برای جامعه است.

آدرس شرکت

شیراز- فرهنگ‌شهر ایستگاه11