استخدام حسابدار


شرح موقعیت شغلی

حسابدار جهت کادر حسابداری شرکت تولیدی

آشنایی با نرم افزار حسابداری

مهارت اکسل

درکلیه مراحل به نیروی کار آموزش داده میشود .

معرفی شرکت

فعال در زمینه ریسندگی و رنگرزی انواع نخ نساجی

ارسال سریع فایل رزومه