معرفی شرکت

فعال در زمینه ریسندگی و رنگرزی انواع نخ نساجی

نشانی شرکت: تهران، خيابان مطهرى نرسيده به ميرزاى شيرازى، پلاك 345، طبقه دوم نشاني كارخانه: سمنان، شهرك صنعتي شرق سمنان، فاز 2، بلوار كارفرمايان