استخدام حسابدار خانم


شرح موقعیت شغلی

انجام امور حسابداری در یک هایپر .تسلط به اکسل واصول حسابداری وکاربا نرم افزار وثبت سند

معرفی شرکت

درکار مواد پروتیینی وفراوری ان می باشیم.یک هایپر

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.