معرفی شرکت

شرکت کندر صنعت از سال 87 در زمینه نفت ،گاز و نیرو شروع به فعالیت کرده و از پیشرو ترین سازندگان حوزه نفت و انرژی در ایران میباشد