معرفی شرکت

شرکت در زمینه تولید نایلون و نایلکس (پلاستیک) فعالیت دارد.


فرصت های شغلی فعال

فرصت شغلی یافت نشد.