معرفی شرکت

شرکت در زمینه تولید نایلون و نایلکس (پلاستیک) فعالیت دارد.