معرفی شرکت

شرکت کیمیا هنر کیمیا با قدمت چندین ساله در عرصه چاپ و بسته بندی و تبلیغات و بازاریابی و بازار سازی فعالیت داشته و خدمات بسیاری به تولید کننده گان صنایع غذایی، کارخانجات صنعتی، دارویی هم در زمینه فرهنگی و هم در زمینه چاپ و تبلیغات عرضه داشته است.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.