معرفی شرکت

شرکت کیمیا دارو سپهر تولید کننده داروهای هربال واقع در شهرک صنعتی اشتهارد استان البرز

آدرس شرکت

استان البرز، کرج، خیابان دکتر مظاهری، خیابان نورالهدی، ساحتمان کیمیا - طبقه4 - واحد 8