استخدام مهندس پزشکی

شرح موقعیت شغلی

کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ‎بامدرک ناظرفنی توزیعی و همکاری در فروش

معرفی شرکت

تامین کننده تجهیزات مصرفی پزشکی

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.