معرفی شرکت

این شرکت تولید کننده و وارد کننده انواع چسب های صنعتی، عمومی و ساختمانی می باشد


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.