معرفی شرکت

شرکت خوش طعم بهار تولیدکننده انواع محصولات غذایی شامل زیتون کنسروی، شوریجات و ترشیجات