معرفی شرکت

شرکت تولیدی و بازرگانی بنام خوراک بسیم شمال

آدرس شرکت

تهران - میدان ولیعصر - ساختمان پزشکان دکتر فرهود - شماره 22 - طبقه همکف - انتهای سالن -