استخدام مدیر منابع انسانی(hr)


شرح موقعیت شغلی

موسسه خوارزمی با هدف تبدیل سازی موسسه به سیستم مدرن،نیازمند مدیر اجرایی ،توسعه و منابع انسانی با شرح وظایف ذیل است: الف)استراتژی های انسانی و برنامه های انسانی: - تهیه ، تجزیه و تحلیل و بهبود فرایندها و دستورالعمل های HR - تعریف بهره وری کار و اصلاح روابط واحدی -سازمانی. - طراحی و بازنگری نمودار سازمان مطابق با نیازهای تجاری. - شرکت در تیم مدیریت موسسه. - ارتقاء ارزش ها و قوانین مربوط به موسسه. - رسیدگی به شکایات و درخواست های کارکنان - تهیه بودجه سالانه منابع انسانی

ب)استخدام: - مصاحبه مبتنی بر شایستگی - نظارت و کنترل کارکنان ، روند انتخاب و فرآیند اجتماعی شدن - تجزیه و تحلیل و بهبود مارک کارفرما - مدیریت و رهبری کلیه مراحل استخدام(مصاحبه ، تست های روان سنجی ، شکار شغلی )با هدف کشف استعداد

ج)یادگیری و توسعه: - تعریف لحن و محتویات ارتباط داخلی - اجرای فرایندهای HR در سیستم ERP موسسه - طراحی و اجرای سیستم مدیریت عملکرد مبتنی بر OKR - طراحی رویدادهای انگیزشی و تیم سازی - اجرای فرایند آموزش مبتنی بر بهترین شیوه های ISO 10015 و IFS - طراحی داشبورد HR و گزارش های منظم - توانمندسازی مدیران خط از طریق یک پروژه توسعه مدیریت - شناسایی و مستندسازی پروفایلها و شایستگیهای شغلی -مدیریت و رهبری فرایند یادگیری و توسعه (نیازهای آموزشی ، فرایند ارزیابی آموزش ، طراحی محتوای آموزشی ، ...).

د)عملیات HR: - نظارت بر زمان و حضور و محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس بهره وری متغیر و عدد درآمدی هر فرد در واحد نه بر اساس مبلغ ثابت ماهیانه - نظارت و اطمینان از ثبت SSO برای همه کارمندان - راه اندازی امکانات رفاهی:بیمه تکمیلی،صندوق وام، سبد خرید...

نگاه سازمانی به مدیریت اجرایی منابع انسانی با انجام موارد:برنامه نیروی انسانی/بودجه منابع انسانی/تعهدات مالیاتی/سیستم مدیریت حقوق و دستمزد/طرح کارمندان موسسه/ شرح شغل/ساختار پرداخت/برنامه های مزایا/ کتاب راهنمای کارکنان/روشهای ایمنی/پوسترهای اشتغال/مراحل استخدام/پرونده های پرسنلی/فرآیند ارزیابی عملکرد.

معرفی شرکت

موسسه خوارزمی موسسه آموزشی، پژوهشی، اعزام، منم رسان دانشگاهیست که از 3 سال تا دکترا، اعزام، انواع اقامت، امور پژوهشی و بخش کنکور فعال میباشد.

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.