استخدام مدیر ارشد عملیات


شرح موقعیت شغلی

موسسه آموزشی خوارزمی از مدیران واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

موسسه خوارزمی، دربیست و پنجمین سال تاسیس خود، نیازمند تولد مجدد است. قرار است تمامی واحدها، بازبینی شده و از نو با برنامه ریزی جدید، حرکت دوباره ای را آغاز نمایند. هدف اصلی مدیر عملیات درموسسه خوارزمی، برنامه ریزی ، هدایت و هماهنگی عملیاتهاست. مسئولیت تضمین و بهبود عملکرد ، بهره وری ، کارایی و سودآوری عملیات دپارتمان ها و واحدها را از طریق بازبینی روشها و بررسی چشم اندازها و ارایه ی راهکارهای مؤثر و مبتنی بر موقعیت کنونی طراحی و اجرا شوند. بودجه بخش را ایجاد و مدیریت کنید

 • خط مشی موسسه را تعریف کرده و آموزش واحدی را اجرا کنید
 • نظارت بر سیستم های HR داخلی و اطمینان از انطباق
 • نظارت بر اهداف استخدام و ایجاد شغل
 • بررسی مشکلات و نواقص قبلی و چیدمان واحد حقوقی
 • خرید نرم افزار یا ابزارهای دیگر برای بهبود بهره وری موسسه.
 • ایجاد طرح جدید، بررسی نقاط ضعف و قوت
 • دانش و تجربه در اثربخشی سازمانی و مدیریت عملیات
 • دانش اصول و شیوه های مدیریتی و تجاری.
 • دانش اصول مالی و حسابداری.
 • آگاهی از اصول و شیوه های منابع انسانی.
 • آگاهی از اصول و شیوه های مدیریت پروژه.
 • مهارت های فن آوری اطلاعات.
 • مهارت ها و شایستگی های کلیدی
 • مهارتهای تفکر انتقادی و حل مسئله
 • برنامه ریزی و سازماندهی
 • تصمیم گیری
 • مهارت های ارتباطی
 • اقناع
 • تأثیرگذار و پیشرو
 • مذاکره
 • مدیریت درگیری
 • تطبیق پذیری
 • تحمل استرس
 • کار گروهی
 • مهارت های مذاکره
 • مهارت پردازش داده ها
 • مهارت های مدیریت مالی
 • مهارت های مدیریت تعارض
 • مهارتهای مدیریت مردم

و مهارت های خاص ، مانند:

 • درک سیستم های مدیریت سهام.
 • درک فرآیندهای عملیات.
 • مهارت های مدیریت پروژه

قرار است در موسسه خوارزمی، در تقابل دو اندیشه ی تجربی و علمی، کاری پرچالش ، مهیج، پرمخاطب را از نوچیدمان کنیم. در 3 ماه اول کاری، با ساعت بالا و دعوت به همکاری های هدفمند در دیگر واحدهای همراستا، مطابق برنامه ی زمانبندی، پیش خواهیم رفت.

معرفی شرکت

موسسه خوارزمی موسسه آموزشی، پژوهشی، اعزام، منم رسان دانشگاهیست که از 3 سال تا دکترا، اعزام، انواع اقامت، امور پژوهشی و بخش کنکور فعال میباشد.

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.