استخدام مدیریت پروژه ERP


شرح موقعیت شغلی

موسسه خوارزمی

درنظر دارد قبل از شروع ترم جدید،از یک سیستم یکپارچه ی سازمانی از تبلیغات تا مرحله ی اتمام کار و ارتباط منسجم تر و منظم تر با مخاطب درارتباط باشد.در همین راستا از متخصصان امر که در این زمینه ،پروژه انجام شده دارند دعوت به عمل می آورد.

معرفی شرکت

موسسه خوارزمی موسسه آموزشی، پژوهشی، اعزام، منم رسان دانشگاهیست که از 3 سال تا دکترا، اعزام، انواع اقامت، امور پژوهشی و بخش کنکور فعال میباشد.

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.