معرفی شرکت

خانه هوشمند سبز به طور تخصصی فعالیت خود را در زمینه اتوماسیون و هوشمندسازی ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری آغاز نموده است.