معرفی شرکت

شرکت بازرگانی کشکا مسافر در پاييز 1398 بعنوان يک شرکت کاملاً خصوصي ايراني فعال در بخش واردات برندهای مختلف گوشی همراه، و ارائه خدمات پس از فروش بدست تني چند از متخصصين بمنظور خدمت رساني به جامعه تاسيس گرديد. تکيه برمهارت فني بالاي پرسنل و استفاده از تجهيزات پيشرفته، شرکت بازرگانی کشکا مسافررا قادر ساخته تا عملکرد خوبي در زمينه خدمات رساني برتر به مشتريان خود به ثبت رساند.<br /> استراتژي شرکت بازرگانی کشکا مسافر بهبود سرمايه گذاري در خدمات يکپارچه گوشی همراه به منظور حفظ رتبه نخست شرکت در بين شرکتهاي وارداتی و خدماتي این حوزه و همچنين گسترش دامنه فعاليت ها از طريق برقراري روابط کاري و تجاري با برخي شرکتهاي خارجي معتبر مي باشد.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.