استخدام کارگر فنی


شرح موقعیت شغلی

برون‌سپاری قطعات

امور محوله

معرفی شرکت

فعال در زمینه مهندسی معکوس و ساخت قطعات

ارسال سریع فایل رزومه