معرفی شرکت

شرکت تولیدی صنعتی جام ایکس قریب بیست سال در زمینه زمینه تولید انواع جلومبل ،عسلی ،میز تی وی ، اینه و کنسول فعالیت می کند

آدرس شرکت

چهاردانگه گلشهر خ صنعت بین صنعت دو و سه پ ۱۱