معرفی شرکت

شرکت جهان گستر فن آوری پرشیا یک شرکت قدیمی و شناخته شده در زمینه طراحی نرم افزار است که در استان البرز فعالیت دارد.

آدرس شرکت

کرج، خیابان بهشتی