استخدام کارشناس کامپیوتر
شرح موقعیت شغلی

کارشناس کامپیوتر آشنا به word press مسلط به سخت افزار و نرم افزار

معرفی شرکت

شرکت فنی مهندسی و ساختمان سازی

ارسال سریع فایل رزومه