استخدام یک نفر آشنا به برنامه های طراحی ترجیحاai


شرح موقعیت شغلی

به یک نفر خانم یا آقا آشنا به برنامه های طراحی ترجیحا برنامه ai جهت کار در کارگاه کلیشه سازی نیازمندیم. بیمه از روز اول انجام میشود

مکان: باغستان، شهریار

معرفی شرکت

سازنده کلیشه های چاپ ظروف یکبار مصرف

ارسال سریع فایل رزومه