معرفی شرکت

شرکت سهامی خاص فعال در تولید محصولات کشاورزی و دامداری با استفاده از تکنولوژی نوین