معرفی شرکت

مرکزراهکاری خدماتی مشاوره مدیریت رشد و توسعه فردی و کسب و کارهای ایرانیان کارگروه تخصصی ایرانیان : مشاوران و مربیان رشد و توسعه فردی و کسب و کارهای ایرانیان ، رفرال مارکتینگ مرکزی ایرانیان و باشگاه همراهان ایرانیان با همراهی افتخاری : بیزنس کوچینگ رامین حسنی سیمرغ و گروه تجاری برند بین المللی حوزه مشاوره و مدیریت کسب و کار : رامین - کد ثبت : ۴۱۶۱۱۷ ایرانیان ؛ کار جهانی ، اندیشه ایرانی ایدئولوژی اقتصاد مقاومتی هم راستا با سیاست های رونق تولید

آدرس شرکت

تهران اقدسیه جنب مینی سنتر ساختمان پلاک ۱۱۳