معرفی شرکت

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی استاندارد

آدرس شرکت

کیلومتر 20 جاده قدیم کرج به هشتگرد، تهراندشت، میدان ایران فریمکو