استخدام سرپرست کارگاهشرح موقعیت شغلی

سابقه در پروژه های خطوط انتقال گاز (شهری - تغذیه و توزیع)

آشنا به امور اجرا مکانیکال و ایستگاه های مربوطه

معرفی شرکت

پایه ۱ در رشته های خطوط لوله نفت و گاز ، آب ، تاسیسات و تجهیزات پایه ۳ در رشته ابنیه

ارسال سریع فایل رزومه