استخدام کارشناس HSE - مسئول واحد HSE
شرح موقعیت شغلی

با سابقه کارشناس HSE - سرپرست HSE در پروژه های نفت و گاز

آشنایی کامل با چک لیست ارزیابی - HSE Plan - Risk Assessment و نرم افزار

با رشته تحصیلی مرتبط

جهت کار در پروژه خطوط انتقال گاز

معرفی شرکت

پایه ۱ در رشته های خطوط لوله نفت و گاز ، آب ، تاسیسات و تجهیزات پایه ۳ در رشته ابنیه

ارسال سریع فایل رزومه