استخدام تکنسین نقشه برداریشرح موقعیت شغلی

محل کار : بندرعباس - شهرک صنعتی خلیج فارس

آشنایی به نرم افزار AutoCad یا Civil 3D جهت Asbuilt- آشنایی به GIS

معرفی شرکت

پایه ۱ در رشته های خطوط لوله نفت و گاز ، آب ، تاسیسات و تجهیزات پایه ۳ در رشته ابنیه

ارسال سریع فایل رزومه