معرفی شرکت

شرکت ایمن تیک یک شرکت استارت اپ میباشد که در ضمینه ایمنی ساختمان مشغول به کار می باشد.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.